Fiidiyoow ku saabsan ka hortagga daadinta cuntada

Xog dheeraad ah oo ku saabsan sida maqaayada looga caawiyo ka hortagga daadinta cuntada.

Muuqaalo

Ka hortagga Cuntada oo Xumaata: Maxay Muhim u tahay

Booqo shabakada magaalada si aad wax uga ogaato deeqaha iyo agabyada bilaashka. (1:22)

Ka hortagga Cuntada oo Xumaata: Aan Wada Bilowno

Booqo shabakada magaalada si aad wax uga ogaato deeqaha iyo agabyada bilaashka ah si ay kaaga caawiyaan inaad bilowdo. (1:39)

Ka hortagga Cuntada oo Xumaata: Ku Deeq Cuntada Aad Karsato

Booqo shabakada magaalada si aad wax uga ogaato deeqaha iyo agabyada bilaashka ah si ay kaaga caawiyaan inaad bilowdo. (1:30)

Ka hortagga Cuntada oo Xumaata: Cuntada oo bacrinta loo isticmaalo

Booqo shabakada magaalada si aad wax uga ogaato deeqaha iyo agabyada bilaashka ah si ay kaaga caawiyaan inaad bilowdo. (1:57)

Request accessible format

If you need help with this information, please email 311, or call 311 or 612-673-3000.

Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Contact us

Minneapolis Health Department

Phone

612-673-2301

Address

Public Service Building
505 Fourth Ave. S., Room 520
Minneapolis, MN 55415