Ogolaanshaha Ka shaqaynta Nimaamka Biyaha

Sii deynta tuubooyinka biyaha

About

Mararka Qaarkood Magaalada Minneapolis waxay u baahankartaa iney dayactir ku samayso Mitirka Biyaha ee Guryaha, si loo xaqiijiyo in ay si sax ah u shaqaynayaan, si dayactirkaas loo sameeyo, ayaa loo baahanayaa in lasoo saaro Mitirka. Mitirka waxaa iska leh Magaalada Minneapolis, laakin Bayb ka uu ku xiranyahay waxaa iska leh Mulkiilaha Guriga.” “Marka lasoo saarayo Mitirka ama la badalayo waxaa suuro gal ah in uu shaqayn waayo Baybka uu Mitir ku xiranyahay. Sida uu qabo sharciga Magaalada Minneapolis ee number kiisu yahay Minneapolis City Ordinance 509.340,  Mulkiilaha guriga ayaa masuul ka ah, inuu xaqiijiyo in Baybka uu ku xiranyahay Mitir ku uu si wanaagsan u shaqaynayo.”

Hadaba, si loo badalo Mitir ka, waxaa loo baahanyahay saxiix cadaynaya in Magaalada Minneapolis aaney masuul ka ahayn lacala hadii Baybku uu duleeshamo.

Macaamiishu waxay dooran karaan iney shaqaalaystaan Xirfadlayaal Laynsan haysta si ay ugu badalaan Mitirka Biyaha ee Magaalada Minneapolis ay leedahay, iyagoo wacaya lamberka 612-661-4951.

Waxaan Ogolaadey in Saxiixaygaan electronic ga ah ee hoos ku qoran loo isticmaali karo fulinta hawshaan electronic ga ah.

 

Utility Billing

Phone

612-673-1114

Fax

612-673-2684

Address

250 S. 4th St., Room 200
Minneapolis, MN 55415

Monday - Friday
8 a.m. – 4 p.m.