Birmadka Barafka

Waa maxay jidka Birmadka Barafka

Jidadka Birmadka Barafka laba siyaaboo ayey u calaameysanyihiin:

Calaamadaha GUDUUDKA ee Birmadka Barafka

Calaamadaha BULUGA waa magacyada jidadka.

Jidadka aan AHAYN kuwa Birmadka Barafka waxey leeyihiin calaamado cagaaran ama maariin.

 

 

Contact us

 

Minneapolis 311

 
 

Office hours

7 a.m. – 7 p.m.
Monday – Friday