Soomaaliga (Somali)

Soomaaliga (Somali)

Request accessible format

If you need help with this information, please email 311, or call 311 or 612-673-3000.

Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Soomaaliga (Somali)

Haddii aad dooneyso in lagaa kaalmeeyo tarjamadda macluumaadkani oo lacag la' aan wac (612) 673-3500

Baro adegyada Magaalada iyo barnaamijyada fiidyowga ah oo maqal iyo muuqaal leh oo aad ka heli kartid kanalka youtube ee Magaalada Minneapolis. Waxaa kale oo aad Barnaamijyadan ka dawaan kartaa kanalada Minneapolis 79 iyo 14 ee Comcast. Barnaamijyadan waxaa maalin kasta laga baahiyaa kanalka 14-naad sacadu marka at tahay 2-da habeenimo (2 AM) iyo 7bada fidniimo (7 PM).

Xaaqid wado (Street sweeping)

Waxaad u dalbban kartaa geed $25 ah milkiyaddaada ku taal Minneapolis gugan (City Trees Program)

Naga caawi qaab-socodka magaaladeena — codso boosaska ka furan golayaasha iyo guddiyada (Apply for Boards and Commissions)

Macluumaadka Magaalada oo Af Somali ah (City information in Somali)

Warbixin iyo Macluumaadka Magaalada Minneapolis Fadlan Wac 311 (Call 311 for Minneapolis Information and Services)

Dhigashada jidadka Magaalada (Parking on city streets)

Badbaadi Tamarta, Yeelo Lacag Ku ah Kayd (Save energy, save money)

Adiga iyo Bilayska Magaalada Minneapolis (You and the Minneapolis Police)

Darbi wasakheynta magaalada (Graffiti in the city)

Amaanka Dabka ee Jikada (Kitchen fire safety)

Sharciyada Meelaha Gawaarida La Dhigto ee Xilliga Gurmadka barafka (Snow Emergency Parking)

Iska-jir calaamadaha ku-meelgaarka ah ee Baarkin Ma Leh “No Parking” marka shaqaaluhu barafka gurayaan (Watch for temporary “No Parking” signs as crews remove snow)