Gaari-dhigashada Muhimka ee Qaboobaha

Hel meel aad baabuurka dhigato marka lagu dhawaaqo gurmad barafka looga xaaqayo wadooyinka si aan gaariga lagaaga jiidin laguuna ganaaxin. Faahfaahin dheeraad ah waxaad ka heli kartaa nuqulkaan magaalada Minneapolis ee taxanaha

 

Minneapolis waxey leedahay wareegtooyin maamula gaari-dhigashada jidka ee qaboobaha is lagu hubsado iney shaqaaleheena barafka xaaqa ay jidadka Magaalada ka dhigaan kuwo aan baraf lahayn. Wareegtoyinkaan waxey maamulaan gaari-dhigashada jidadka marka ay jiraan xaaladaha qaarkood:

Sharcidyadaan ku xusan wareegtooyinkani waxey sahlayaan nidaam laga wado gawaarida jidka yaala si ay shaqaalaha ay ballaca jidka oo idil ay u xaaqaan, xitaa laymanka gawaarida la dhigto. Tan waxey ku caawineysaa in barafka si dhammeystiran loo xaaqo si uu gaadiidka, siiba kuwa gurmadka ah, ay si caadi ah u socdaan xilliga qaboobaha oo dhan.

Kaalintada ka soo bax – faham oo raac sharciyada

Si looga caawiyo iney jidadka ahaadaan kuwo la xaaqay, dadka meesha deggan iyo kuwa soo booqdaba ee gawaarida dhigta jid Minneapolis ah waa iney hawada ka digtoonaadaan ayna ka warhayaan sharciyadaan gaari-dhigashada qaboobaha. Kaddib ka warqab xilliyada barafka (qiyaasti inta u dhaxeysa Nofembar ilaa-iyo Abriil) si aad ku ogaatid marka sharciyadaan ay hirgelayaan.

Xusuusnow, dadka Minneapolis soo booqda, wax ka iibsada ama tamashle u soo aada waxey u badantahay ineysan ka warhayn sharciyadaan Minneapolis. Waxaad ku caawin adigoo martidaada, macaamilka iyo shaqaalaha u sheega aqbaarta ku saabsan Birmadka Barafka ee Minneapolis iyo sharciyada ee winter parking rules.

Ama diyaar u ahaw ganaax iyo gaariga oo la jiito

Kuwa aan dhoowrin Birmadka Barafka ama sharciyada kale ee gaari-dhigashada gawaarida waxaa ku dhici karta in tigigh ganaax la siiyo iyo gawaaridooda oo loo jiito Minneapolis Impound Lot.

Xaaladaha Gaari-dhigashada Qaboobaha ee La Iska Jiro

Xilligaaga barafka ka yeel gaariga in aan lagaa jiidin (pdf)

Sideen ku ogaan karaa amarada qaanuunadaan ay dhaqan gelayaan? Markasta oo la saadaaliyo inuu baraf badan da’ayo, iyo marka uu barafka uu bilawdo waxaad sameyn kartaa inaad raacdid mid kamid midkaan si aad ku ogaatid haddey qawaaniinta noqdaan kuwa hirgelaya.

Wac Xiriirka Barafka ee 24-saac: (612) 348-7669; TTY (612) 673-2157

Emailkaaga eeg

Waxaad la xiriira kartaa adeega Magaalada (Emailka Taxaddarka Barafka) E-Mail Snow Alert si aad ku heshid ogeysiis ah marka uu jiro Birmadaka Barafka ama marka la hirgelinayo qawaaniinta gaari-dhigashada qaboobaha. Sanadkaan waxaa ku dari kartaa tusiye dhinaca telefonada gacanta (sida PDA laga helo mobailka) si aad ku heshid aqbaar gaaban marka lagu dhawaaqay inuu jiro birmadka barafka. been declared.

Booqo shabakada internetka ee magaalada ( Minneapolismn.gov)

Ka eeg kanaalada telefishinka 14, 79 ama dhegeyso KBEM-FM (88.5 MHz)

Marka sida ugu dhaqsiyo badan lagu dhawaaqo inuu jiro Birmadka Barafka, Magaalada waxey shaaca ka qaadaeysa telefoonka degdegga 348-SNOW, Shabakada Internetka in Kanalada Kaybalka 14 iyo 79, u dir emilka iska jirka e-mail alert si aad ku heshid aqbaar, oo ogeysiiya dhammaan afarta, telefishina deegaanka, 11 isteshino radiyeyaal iyo saddexda wargeys ee ugu waaweyn.

Last updated Dec 22, 2020

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Public Works  ©1997-2021 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo