Chủ doanh nghiệp

Các Điểm Cần Trao Đổi Với Các Đối Tác: Muốn Mở Hộ Kinh Doanh Mới Tại Địa Điểm Tương Lai.

2023

Trong năm 2023, Thành Phố  sẽ tiếp tục trao đổi với công chúng về tương lai của dự án Kmart Cũ và Nicolle Mới. 
 
Cuối năm 2023, Thành Phố dự tính sẽ được Hội Đồng Thành Phố chấp thuận (1) một Sơ Đồ 
Đại Lộ Nicollet Mới – một bản vẽ làm rõ địa điểm của các thành phần đường phố cơ bản và (2) một Khung Hình Không Gian Công Cộng – một tài liệu hướng dẫn cách thiết kể các không gian công cộng trong tương lai tại điạ điểm.  

2024

Năm 2024, Thành Phố mong chọn được một công ty phát triển địa ốc xây các tòa nhà đầu tiên tại địa điểm. 

2025

Năm 2025 và sau đó, công ty phát triển địa ốc sẽ chọn các hộ kinh doanh cho các tòa nhà. 

Contact us

New Nicollet Redevelopment Team

Rebecca Parrell

Phone

612-673-5018