Magaalada Minneapolis - Soomaali (Somali)

Feejignaan. Caawimaad bilaash ah oo ku saabsan tarjumida macluumaad kasta oo ka muuqda boggan, wac 311.

Eeg tarjumaadda websaydhkan oo af-Soomaali ah.

Waxaan kuugu turjunnay bogag muhiim ah oo websaydhkan afsoomaali adiga oo kuu ah adiga. U adeegso badhanka boggaga si aad u baadho boggagaas. Haddii kale, waad u adeegsan kartaa Google Translate inaad ku aragto bogga oo dhan oo af-soomaali ku qoran.

Google Translate waa adeeg beta oo ay bixiso Google Inc. si loogu tarjunto qoraalada iyo shabakadaha afaf kala duwan.

Fur Google Tarjume