Akhbaarta cudurka Koroonaha oo ku qoran afka Somaliga

Akhbaar xayaysiin, macluumaadka xidhiidhka, baaritaanka COVID-19 oo lacag la’aan, liiska gargaarka iyo xaaladaha degaanka.

Barnaamij Idaacadeed oo Somali ah - "Magaaladayda Minneapolis" (KALY 101.7 FM)

Waa barnaamij ka baxa raadiyaha KALY bishiiba mar oo maamulka magaaladu ugu talagalay in lagu wacyigeliyo korna loogu qaado aqoonta mowduucyada muhimadda gaarka ah u leh busha weynta Bariga Africa ee ku dhaqan Minneapolis.

Ka ogow wax intaa u dheer.

 

About

Is-baadh | Xidho maaskaro | Si Ammaan ah Isku-hagaajinta Garaacyada | Muujiyeyaasha Xogta COVID-19 | Badbaadada goobta shaqada iyo caafimaadka | Ganacsiyada | Akhbaar xayaysiin | Liiska gargaarka | Socdaalka (hijrada) | Soo sheeg takoorka iyo eexashada

Is-baadh

Waxaa soo socda baarista COVID-19 iyo tallaalka fuluuga oo bilaash ah

Magaalada Minneapolis waxay haysaa baarista COVID-19 iyo tallaalka fuluuga oo bilaash ah. Qof kasta ayaa heli kara! Baarista qofna uma baahna inuu haysto ceymis. Tallaalka fuluuga waxaa bixinaya ceymiska. Haddii aad ceymis haysato, tallaalka fuluuga u soo qaado kaarkaaga ceymiska. Haddii aadan ceymis, haysan, tallaalka fuluuga bilaash ayaad ku heleysaa.

April 2021 COVID-19 testing events in Somali

 • Minneapolis Convention Center – Waxaa martigeliyey Gobolka Minnesota
  1301 2nd Avenue South, Exhibit Room B
  • 10 aroornimo ilaa 6 fiidnimo., Isniin ilaa Jimce
  • 10 aroornimo ilaa 4 galabnimo., Sabti iyo Axadda
 • Columbia Manor, 3300 Central Ave NE
  4 p.m. to 7 p.m.
  Thursday, April 1, 8 and 15

Xidho maaskaro

Dhamaan dadka da’doodu ka weyn tahay 2 sano jir oo caafimaad ahaan awoodi kara waa in ay xirtaan af dabool ama maro ku daboonshaan afka iyo sanka marka ay joogaan goobaha dadku isugu yimaado ee Minneapolis. Taariikhda uu bilaabanayo: Meey 26.

Waxaa lagaaga baahanyhay inaad afka duubato  | Markaad joogto baararka iyo makhaayadaha waa inaad maromaaskaro xidhatoFace covering required (English) | Bar and restaurant versionDadka kale ilaali – xiro maro maasgaro ah

Muujiyeyaasha Xogta COVID-19

Ka akhriso amarka cusub halkan isagoo Ingiriis ah mn.gov/covid19

Si Ammaan ah U-hagaajinta Garaacyada: Xayiraadaha Dabacsan Waxay Bilaabanayaan Janaayo 11.

Yaan la xiriirayaa haddii aan su'aal ka qabo amarka in reer "Si Ammaan ah Isku-hagaajinta Garaacyada"?

Fadlan HA SOO wicin 911 haddii aysan aheyn xaalad degdeg ah. Haddii aad degan tahay Minneapolis, waxa aad wici kartaa 311 ama 612-673-3000, haddii aad ku sugan tahay meel ka baxsan magaalada. Akhri Su’aalaha Inta Badan La Isweydiin karo ee ka soo baxay xafiiska Gud. Walz's office.

COVIDaware MN

Gacan ka geyso xakamaynta faafidda fayraska iyo inaad difaacdo dadka kale ee ka tirsan bulshadaada. Aabka "COVIDaware MN" ayaa kula soo socodsiin doona adiga haddii aad ufeydsantay cudurka koronofayraska. Wax macluumaad shaqsi ahaan la garan karo ayaa marnaba ka bixi doonin telefoonkaaga.

Guji halkan si aad u soo dajisato:

Guriyaynta

Maarso 23, 2020, Gudoomiyaha Gobolka Walz waxa uu saxiixay Amar Sare ee Degdega ah oo sumadiisu tahay 20-14 kaa oo joojiyey guryo ka saaritaanadii iyo amaradii maxkamadaha ee guryo ka bixida ahaa mudadda xaaladan degdeg ah ee cudurka COVID-19 ay jirto. Amarkan Sare waxa uu u fidiyaa cid walba fursad ay si xasiloon hoy ugu helaan waxa uuna ka hortagaa bara-baxa xilligan ay jirto xaaladda caafimaad ee degdega ahi.

Badbaadada goobta shaqada iyo caafimaadka

Si aad u hesho macluumaad dheeri ah oo ku saabsan badbaadada goobta shaqada ama caafimaadka ee la xiriirta COVID-19, booqo www.dli.mn.gov/business/workplace-safety-and-health/mnosha-compliance-novel-coronavirus-covid-19.

Waxaad xaq u leedahay inaad diido inaad ka shaqayso xaaladaha aad adiga, aaminsanaantaada, aad si macquul ah u aaminsan tahay inaad ku dhowdahay in ay kusoo gaarto khatar dhimasho ama waxyeelo jireed. Khatar jir ahaaneed ee culus waxaa ka mid noqon kara jirro shaqada kaasoo gaarta oo kugu keenta naafonimo joogto ah, naafonimo guud oo ku meel gaar ah ama daaweyn caafimaad.

Aaminaad macquul ah oo aad aaminsantahay in ay jirto khatar dhimasho ama waxyeelo jirka ah oo halis ah waxaa ka mid ah in aad si macquul ah u aaminsantahay in shaqaalaha loo xilsaaray inuu ku shaqeeyo hab aan amaan ahayn ama caafimaad xumo leh oo wadata cudurada faafa. Coronavirus waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay cudurwade faafa.

Kala soo xiriir Minnesota OSHA Compliance osha.compliance@state.mn.us, 651-284-5050 ama 877-470-6742 wixii su'aalo ah.

 • Raac talaabooyinkan fudud si aad uga badbaadiso naftaada iyo tan dadka kale fiditaanka COVID-19 ee goobaha shaqada
 • Loo adeegsado ganacsiga

Minneapolis Oo Horey U Talaabsatay: Tilmaamaha Maqaayadaha & Baararka la furayo wixii ka dambeeya 1da Juun 2020

Hagaha samaysashada qorshaha u diyaargarowga COVID-19

Amarka Fulinta 20-48 ee uu soo saaray Gov. Tim Walz Abril 30, 2020, wuxuu u baahan yahay ganacsi kasta oo shaqaynaya inta lagu gudajiro xaaladaha deg degga ah ee wakhtiga nabadu in ay hirgeliyaan Qorshaha u Diyaargarowga COVID-19.

Calaamado
Show response