Akhbaarta cudurka Koroonaha oo ku qoran afka Somaliga

Akhbaar xayaysiin, macluumaadka xidhiidhka, baaritaanka COVID-19 oo lacag la’aan, liiska gargaarka iyo xaaladaha degaanka.

Barnaamij Idaacadeed oo Somali ah - "Magaaladayda Minneapolis" (KALY 101.7 FM)

Waa barnaamij ka baxa raadiyaha KALY bishiiba mar oo maamulka magaaladu ugu talagalay in lagu wacyigeliyo korna loogu qaado aqoonta mowduucyada muhimadda gaarka ah u leh busha weynta Bariga Africa ee ku dhaqan Minneapolis.

Ka ogow wax intaa u dheer.

 

Macluumaadka Tallaalka COVID-19

Tallaalku waa u bilaash qof walba

Uma baahnid caymis caafimaad ama kaar aqoonsihadi aad is tallaalaysid.

COVID-19 vaccine information - Somali

Ku xidhnow tallalkaaga COVID-19 ama wac 833-431-2053.

Ka hel rugaha iyo saacadaha:

Hadii aad ka shaqeyso Minneapolis, waxa aad xaq u leedahay inaad u isticmaasho saacadaha jirida ee kuu yaal inaad ku aado balanta talaalka iyo ka soo kabashada aramida talaalka.

U isticmaal saacadaha jirada talaalka: Sick time and vaccinations - Somali

Is-baadh

Waxaa soo socda baarista COVID-19 iyo tallaalka fuluuga oo bilaash ah

Magaalada Minneapolis waxay haysaa baarista COVID-19 iyo tallaalka fuluuga oo bilaash ah. Qof kasta ayaa heli kara! Baarista qofna uma baahna inuu haysto ceymis. Tallaalka fuluuga waxaa bixinaya ceymiska. Haddii aad ceymis haysato, tallaalka fuluuga u soo qaado kaarkaaga ceymiska. Haddii aadan ceymis, haysan, tallaalka fuluuga bilaash ayaad ku heleysaa.

COVID-19 get tested

Xaaladaha degaanka

Muujiyeyaasha Xogta COVID-19

Liiska gargaarka

Badbaadada goobta shaqada iyo caafimaadka
Show response
Waxa aan doonayaa in la iga caawiyo waxyaabo kale oo aan halkan lagu sheegin
Show response