Digniinta telefoonka xilliga gurmadka barafka

Minneapolis waxay isticmaashaa hab telefoon oo loogu talo galay in dadweynaha lagula socodsiiyo maekii lagu dhawaaqo gurmad baraf. Kani waa cod hore loo sii duubay oo iskii telefoon ugu dira dadweynaha oo saacaddiiba diraya kumaankun telefoon. Markii gurmad baraf lagu dhawaaqo waxaad heleysaa fariin gaaban loo duubay oo kuu soo gudbineysa dadweynaha ku jira liiska telefoonnada ee Minneapolis warbixinta gurmadka barafka.

Haddii aad u baahan tahay in moobilkaaga telefoonka shaqadaada ama telefoon kale oo lliska teleefoonnada ku jirin lagaa soo waco, waa inaad iska rejistar gareeysaa.

Ku Dar/Ka Saar Telefoon Lambarka

Haddii aad dooneyso in telefoonkaaga laga saaro liiska telefoonnada loo diro, booqo bogga hoos ku yaal, warbixintaada ku buuxi ka dib waxaad doorataa meesha ay ku taal "Remove Request."

Xusuusnoow haddii telefoonkaagu uu ku jiro liiska telefoonnada ee degaanka Minneapolis waa hubaal inaad liiskeenna ku jirtid.

Ogoow idiinma ballanqaadi karno inaan telefoon idiin soo dirno marka waa muhiim inaad mar walba warbixinta kala socotaan shabakadda internedka ama wacdaan 348 –SNOW mar walba oo uu baraf da’o oo aad is leedahay magaaladu waxay ku dhawaaqday gurmad baraf. Mas’uul adiga ayaa ka ah inaad la socotid xeerarka dhigashada baabuurta, xitaa haddii aan telefoon laguu soo dirin.

Fadlan ogoow haddii aad diwaan gelisid lambarkaaga si aad u heshid digniinta afka Soomaliga ah, waxaa laga yaabaa inaad heshid digniinta oo af Ingiriisi ah haddii aad ku jirtid liiska, ama aad is diiwaangelisay qabowgii xilliga la soo dhaafay. Haddii aad dooneyso inaad iska burisid ogesiinta af Ingiriisiga, waa inaad ka sameysid shabakadda qeybta Ingiriiska. Waxaan kugula talin lahayn innadan ka saarin lambarkaaga guriga ogeysiinta Ingiriisiga waayo waxaa lumineysaa ogeysiisyo kale oo laguu soo sheegi lahaa sida marka caleemaha jidadka laga nadiifinayo mustaqbalka.

Last updated Dec 3, 2013

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Public Works  ©1997-2021 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo