Birmadka Barafka

Waa goorma waqtiga Birmadka Barafka lagu dhawaaqayo?

Waqtiga, lixaadka, inta ay soconeysa saadaasha hawada inta uu barafka dhacayo waxay saameynayaan goaanka ku saabsan ku dhawaqidda. Laakiin haddii Magaalada AYSAN ku dhawaaqin Birmadka Barafka intaan la gaarin 6 fiidnimo ee maalin kasta ay wax jiraan, dadka deegaanka looma baahna iney dhowr jeer soo wacwacaan leynka telefoonka ama aqbaarta maalintaa jirta. Magaalada Minneapolis kuma ay dhawaaqeyso Birmadka Barafka wixii ka dambeeya 6 fiidnimo. Haduu baraf dhaco xaaladaha jira ay kallifayaan, shaqaalaha WAA LA SOO HOWLGELINAYA oo jidadka ayey barafka ayey habeenkaas ka xaaqayaan ilaa-iyo saqda dhexe xitaa haadan Birmadka Barafka lagu dhawaaqin. Markey sidaa dhacdo, dadka deegaanka deggan waa iney subaxda xigta iska hubsadaan maalinta ioo idil iyo ilaa-iyo 6 fiidnimo si aad ku ogaatid haddii lagu dhawaaqay Birmadka Barafka.

Aqbaar dheeraad ah ka eeg: Birmadka Barafka Snow Emergencies

Last updated Apr 6, 2012

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo