Birmadka Barafka

Sideen ku ogaadaa dhinaca kissiga ama dhabanka ee jidka?

Cinwaanka eeg

Sida ugu sahlan ee aad ku ogaatid dhinacyada kissiga ama dhabanka ee jidka nambarrada leh waxey tahay inaad eegtid nambarrada guryaha ee ku aada jidka.

Hadduu nambarka cinwaanka guriga uu ku dhammaado ( 0, 2, 4, 6, 8), markaa dhismahaas wuxuu ku yaala dhinaca DHABANKA ee jidka (Tusaale: nambarka cinwaanka guriga: 135 6 Maple ama 251 2 17th Ave.).

Hadduu nambarka cinwaanka guriga uu noqdo kissi ( 1, 3, 5, 7, 9), markaa dhismahaas wuxuu ku yaalla dhinca KISSIGA ee jidka (tusaale: nambarka cinwaanka guriga: 135 9 Maple or 251 3 17th Ave.).

Cinwaan aan la ogaan karin?

Hadduusan jidka lahayn dhismooyin, way adagtahay si lagu kala ogaado dhinaca dhabanka ama can kissiga ah.

Taladeena ugu fiican waxey tahay in deriska la weydiiyo ama dadka ganacsiga meesha ku leh si aad ku oogatiid dhinac uu yahay intaadan gaariga dhigan. Haddaad su’aalo aad ka qabtid jid qaas ah, fadlan si bilaash ku soo wac Waaxda Howlaha Guud, Waaxda Jidadka (Public Works, Street Department) (612) 673-5720.

Last updated Sep 27, 2011

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo