Birmadka Barafka

Maxaan sameyaa haddii gaarigeyga layga jiito?

Haddii gaarigaaga lagaaga jiitay sabab ah inaad jebisay sharciyada gaari-dhigista jidka ee Birmadka Barafka Minneapolis, waxaa la dhigayaa goobta la yiraahdo Minneapolis Impound Lot. The Minneapolis Impound Lot

Wac (612) 673-5777 waxaadna u sheegtaa nambarka laysinka gaarigaaga si lagu ogaado haddii gaarigaaga la soo jiitay.

Lacag ujra ah ayaa lagugu dallacayaa maalin kasta ee meesha lagu hayo. Filo inaad bixisid lacagta haddii gaarigaaga la so jiitay:

Rugta lagu hayo gaariga la soo jiitay waxey aqbalayaan lacag caddaan ah, jeegagga shaqsiyeed, iyo kaararka la xoqo ee VISA iyo MasterCard.

Waxaa kaloo lagaa rabaa inaad horey u soo qaadatid aqbaar dheeraad ah sida waraaqo caadeyanaya inaad lahaanshaha iyo waraaqo aqoonsi si aad gaarigaaga ugala baxdid rugta lagau hayo gawaarida la soo jiiday. Aqbaar dheeraad ah eeg shabakada internetka ee Minneapolis Impound Lot Web

Last updated Sep 27, 2011

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo