Birmadka Barafka

Sidee ku ogaan karaa inuu jiro Birmadka Barafka?

Dadka ku nool, ka shaqeeya ama u soo safra Minneapolis waxaa laga filayaa iney culeys xoog leh saaraan hawada ayna aqoon u yeeshaan "qawaaniinta jidadka" ee qaboobaha. Hadduu dibadda uu baraf ka daayo ama hadduu baraf badan soo daay hubso iney Minnesapolis ku dhawaaqday birmadka barafa Snow Emergency Parking Rules.

Eeg Snow Emergencies

Last updated Apr 6, 2012

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo