Birmadka Barafka

Waa maxay micnaha "si buuxda ayaa loo xaaqay"?

"Si buuxda ayaa loo xaaqay" micnaheeda waa xaaqidda barafka oo si buuxda ay shaqaalaha Magaalada uga qaadeen dhinaca (ama dhinacyada) ee jidka aan gawaarida la dhigan karin marku uu jiro Birmadka Barafka (Snow Emergency).

Sidaan waa sida uu u shaqeeyo.

Shaqaalaha ayaa bilaabaya INTA uu barafka xoog u daayo, waxeyn xaaqi karaan LAYMANKA GAWaARIDA MARTO ee jidkaaga KAHOR inta aan la hirgelinin waqtiga Birmadka Barafka.
Waa inaad waafaqdaa sharciyada u dhigan jidadka gawaarida la dhigto taaso ah bilowga maalinkasta ama waqtiga uu soconnaya Birmadka Barafka.

Markey ay MARKALE yimaadaan kuwa barafka xaaqa ayna si buuxda u xaaqaan ballaca dhinaca (ama dhinacyada) ee jidka ee aan la gawaarida la dhigan karin, waxaad markaasi aad bilaabi kartaa inaad dhinacaas gaariga dhigatid. Fadlan iska hubi iney shaqaalaha dhammeystireen xaaqidda oo ay markaasi meel kale u wareegeen. Mararka qaarkood waxaa dhacda iney shaqaalaha markale ku soo laabtaan isla meesha si ay u hubiyaan in barafka oo idil si buuxda looga xaaqay jidka korkiisa.

Tusaale, maalinta labaad, marka sida ballaca buuxa xaaqidda loo dhammeyo, waxaad bilaabi kartaa inaad gaariga dhigatid dhinaca namabarrada DHABANKA ah ee jidkaaga/xaafadda ( Tusaale: namabarka cinwaanka guriga: 135 6 Maple ama 251 2 17 th Ave.) ama DHINAC WALIBA ee Jidka gawaarida la dhigto.

Last updated Sep 27, 2011

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo