Akhbaarta cudurka Koroonaha oo ku qoran afka Somaliga

Is-baadh | Xidho maaskaroSi Ammaan ah Isku-hagaajinta Garaacyada | Muujiyeyaasha Xogta COVID-19 | Badbaadada goobta shaqada iyo caafimaadka | Ganacsiyada | Akhbaar xayaysiin | Liiska gargaarka | Socdaalka (hijrada) | Soo sheeg takoorka iyo eexashada

Macluumaadka Xidhiidhka

 • Wac 311 haddii aad rabto inaad la hadasho shaqaalaha magaalada Minneapolis oo ku hadla afka Somaliga
  Isniinta ilaa Jimcaha: 7 a.m. - 7 p.m.
 • Telefoonka waaxda caafimaadka ee gobolka Minnesota ee su’aalaha la xidhiidha caafimadka:  651-297-1304 ama 1-800-657-3504
  Isniinta ilaa Jimcaha: 9 a.m. - 4 p.m.
 • Diyaarinta dhakhsaha leh ee Degmada Hennepin ee Khadka caawimaada COVID-19: 612-348-3000
  8 a.m. - 8 p.m.
  7 maalmood/todobaadka
 • Gargaarka dhanka sharciga ah ee kireystayaasha reer Minnesota loo fidiyo. HOME Line waxay bixisaa adeeg ku baxa Afka-Soomaaliga. Af-Soomaali wac 612-255-8860.

Akhbaar xayaysiin

Link to translated Somali resources page.

Barnaamij Idaacadeed oo Somali ah - "Magaaladayda Minneapolis" (KALY 101.7 FM)

Waa barnaamij ka baxa raadiyaha KALY bishiiba mar oo maamulka magaaladu ugu talagalay in lagu wacyigeliyo korna loogu qaado aqoonta mowduucyada muhimadda gaarka ah u leh busha weynta Bariga Africa ee ku dhaqan Minneapolis.

Is-baadh

Waxaa soo socda baarista COVID-19 iyo tallaalka fuluuga oo bilaash ah

Magaalada Minneapolis waxay haysaa baarista COVID-19 iyo tallaalka fuluuga oo bilaash ah. Qof kasta ayaa heli kara! Baarista qofna uma baahna inuu haysto ceymis. Tallaalka fuluuga waxaa bixinaya ceymiska. Haddii aad ceymis haysato, tallaalka fuluuga u soo qaado kaarkaaga ceymiska. Haddii aadan ceymis, haysan, tallaalka fuluuga bilaash ayaad ku heleysaa.

Baaritaanka Cabdhuufta ee COVID-19 saliva testing

Xidho maaskaro

Dhamaan dadka da’doodu ka weyn tahay 2 sano jir oo caafimaad ahaan awoodi kara waa in ay xirtaan af dabool ama maro ku daboonshaan afka iyo sanka marka ay joogaan goobaha dadku isugu yimaado ee Minneapolis. Taariikhda uu bilaabanayo: Meey 26.

Muujiyeyaasha Xogta COVID-19

Si Ammaan ah U-hagaajinta Garaacyada

Ka akhriso amarka cusub halkan isagoo Ingiriis ah mn.gov/covid19

Si Ammaan ah U-hagaajinta Garaacyada: Xayiraadaha Dabacsan Waxay Bilaabanayaan Janaayo 11.

Si Ammaan ah U-hagaajinta Garaacyada.

English | Soomaali

Yaan la xiriirayaa haddii aan su'aal ka qabo amarka in reer "Si Ammaan ah Isku-hagaajinta Garaacyada"?

Fadlan HA SOO wicin 911 haddii aysan aheyn xaalad degdeg ah. Haddii aad degan tahay Minneapolis, waxa aad wici kartaa 311 ama 612-673-3000, haddii aad ku sugan tahay meel ka baxsan magaalada. Akhri Su’aalaha Inta Badan La Isweydiin karo ee ka soo baxay xafiiska Gud. Walz's office.

COVIDaware MN

Gacan ka geyso xakamaynta faafidda fayraska iyo inaad difaacdo dadka kale ee ka tirsan bulshadaada. Aabka "COVIDaware MN" ayaa kula soo socodsiin doona adiga haddii aad ufeydsantay cudurka koronofayraska. Wax macluumaad shaqsi ahaan la garan karo ayaa marnaba ka bixi doonin telefoonkaaga.

Guji halkan si aad u soo dajisato:

Guriyaynta

Maarso 23, 2020, Gudoomiyaha Gobolka Walz waxa uu saxiixay Amar Sare ee Degdega ah oo sumadiisu tahay 20-14 kaa oo joojiyey guryo ka saaritaanadii iyo amaradii maxkamadaha ee guryo ka bixida ahaa mudadda xaaladan degdeg ah ee cudurka COVID-19 ay jirto. Amarkan Sare waxa uu u fidiyaa cid walba fursad ay si xasiloon hoy ugu helaan waxa uuna ka hortagaa bara-baxa xilligan ay jirto xaaladda caafimaad ee degdega ahi.

Badbaadada goobta shaqada iyo caafimaadka

Si aad u hesho macluumaad dheeri ah oo ku saabsan badbaadada goobta shaqada ama caafimaadka ee la xiriirta COVID-19, booqo www.dli.mn.gov/business/workplace-safety-and-health/mnosha-compliance-novel-coronavirus-covid-19.

Waxaad xaq u leedahay inaad diido inaad ka shaqayso xaaladaha aad adiga, aaminsanaantaada, aad si macquul ah u aaminsan tahay inaad ku dhowdahay in ay kusoo gaarto khatar dhimasho ama waxyeelo jireed. Khatar jir ahaaneed ee culus waxaa ka mid noqon kara jirro shaqada kaasoo gaarta oo kugu keenta naafonimo joogto ah, naafonimo guud oo ku meel gaar ah ama daaweyn caafimaad.

Aaminaad macquul ah oo aad aaminsantahay in ay jirto khatar dhimasho ama waxyeelo jirka ah oo halis ah waxaa ka mid ah in aad si macquul ah u aaminsantahay in shaqaalaha loo xilsaaray inuu ku shaqeeyo hab aan amaan ahayn ama caafimaad xumo leh oo wadata cudurada faafa. Coronavirus waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay cudurwade faafa.

Kala soo xiriir Minnesota OSHA Compliance [email protected], 651-284-5050 ama 877-470-6742 wixii su'aalo ah.

Loo adeegsado ganacsiga

Minneapolis Oo Horey U Talaabsatay: Tilmaamaha Maqaayadaha & Baararka la furayo wixii ka dambeeya 1da Juun 2020

Hagaha samaysashada qorshaha u diyaargarowga COVID-19

Amarka Fulinta 20-48 ee uu soo saaray Gov. Tim Walz Abril 30, 2020, wuxuu u baahan yahay ganacsi kasta oo shaqaynaya inta lagu gudajiro xaaladaha deg degga ah ee wakhtiga nabadu in ay hirgeliyaan Qorshaha u Diyaargarowga COVID-19.

Tilmaan  bixin

Calaamado

Gargaarka meheradaha yaryar

Liiska gargaarka

Gargaarka Maaliyadeed

Qorshaha Dhameystirka Maalgelinta ee Minneapolis

Duqa Magaalada Frey oo gacan saar la leh Gudiga Maamulka Magaalada iyo madaxda magaalada ayaa u qoondeeyey lacag ka badan $5 million dadka iyo ganacsatada Minneapolis ee dhibaatadu ka soo gaartay masiibadan. Guji halkan si aad u hesho xog dheeraad ah...

 • Codsiga Deyn La Cafinayo Oo Aan Dulsaar Laheyn ee Ganacsatada Yaryar: Codsiyada waxaa la qabanayaa ugu dambeyn ISNIIN, 20 Abriil 2020, 12:00 PM. Codsiyada la soo gudbiyo wixii ka dambeeya xilligaas lama tixgelinayo.

COVID-19 lacagta kabida dhaqaalaha

Socdaalka (hijrada)

Ceymiska shaqo la’aanta

Daryeelka caafimaadka

Barta Internetka

Dugsiyada Dadweynaha

Degmada Hennepin

Gargaarka Cuntada

Soo sheeg takoorka iyo eexashada

COVID-19 cidna ma takooro isaga oo u eegaya qowmiyada, halka aad ka timid, xaaladaada socdaalka, ama wax kale.

Haddii ay kugu dhacday ama aad aragtay dhacdo takoor ama eexasho ah soo wac Khadka Caawinta Takoorka ee Minnesota oo ah 1-833-454-0148 ama ku soo dir foomkan internetka. Khadka caawinta waxaa ka shaqeeya baarayaal ka tirsan Waaxda Xuquuqda Aadanaha ee Minnesota. Adeeg turjumaad/turjubaan ayaa laguu heli karaa.

Haddii aad tahay dhibane danbi loo gaystay, oo ay ku jirto fal nacayb ah, ama aad u baqayso nabad gelyadaada, isla markiiba wac 911.

Viruses don't discriminate and neither should we.

English

Ogow wax intaa dheer

Last updated Jan 21, 2021

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2021 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo