Communications Department

350 S. 5th St. Room 301M
Minneapolis, MN 55415
612-673-2491
Communications Department email


For media use only

[email protected]

Media contacts

For Mayor Frey media:
[email protected]


Communications Director Greta Bergstrom
Office: 612-673-3663
Cell: 651-336-6722

Cultural radio

Get the latest information on COVID-19 on the City’s cultural radio programs.

Tune into the City of Minneapolis cultural radio shows to get the latest updates and information on COVID-19 and the impacts it has on your/our families, and community.

KMOJ 89.9 FM (English) - "Minneapolis 360"

Minneapolis 360, the City of Minneapolis' radio show on KMOJ, is on every second Wednesday to give you the latest news about your city.

La Raza 95.7 FM (Spanish) - "Mi Ciudad"

El programa de radio "Mi Ciudad" de la Ciudad de Minneapolis se trasmite al aire cada dos semanas. Escucha "Mi Ciudad" en La Raza 95.7 FM y 1400 AM para recibir la información más reciente sobre el coronavirus, su impacto y para conocer cuáles son los recursos disponibles en nuestra ciudad.

KALY 101.7 FM (Somali) - "Magaaladayda Minneapolis"

Waa barnaamij ka baxa raadiyaha KALY bishiiba mar oo maamulka magaaladu ugu talagalay in lagu wacyigeliyo korna loogu qaado aqoonta mowduucyada muhimadda gaarka ah u leh busha weynta Bariga Africa ee ku dhaqan Minneapolis.

WIXK AM1590 (Hmong) - "Kuv Lub Nroog Minneapolis"

Kuv lub Nroog Minneapolis suab lus Hmoob xovtooj cua WIXK yog qhov chaw sibtxua lus coj lub Nroog cov kev pab txhawb nqa pejxeem tuaj pub rau tsoom Hmoob sawvdaw kom tau paub thiab muaj kev nyab xeeb. Cov qhua tshwjxeeb tuaj koom hais lus suam huabcua yog cov paubtab thiab txawjntse txog lawv cov luag haujlwm thiab kev pab pejxeem.

Additional COVID-19 resources

Last updated Feb 22, 2021

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Communications  ©1997-2021 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo