Visit Business Portal button

Didn't find what you are looking for?  Visit the Contact 311 web page for information about the City and City services.

About B-TAP (Business Technical Assistance Program)

B-TAP Home

Fiidiyowyada B-TAP: Qorsheynta Geedi socodka Ganacsiga Magaalada
Closed Captioned in Somali

Hordhac ku socota Barnaamijka Farsamada Ganacsiga (B-TAP): da uu barnaamijka B-TAP u shaqeeyo.

Magaalada wa fahamsantahay in ganacsi walboo yar iyo dhexdhaxaad ah qorsheynayo nidaamka wuu adag yahay. Si loogu caawiyo in laka gooyo Geedi socodka ganacsiga Magaalada, B-TAP waxay aasaastay fiidiyow taxane ah oo u sharaxayo nidaam kasta tallaabo ka tallaabo. Fidiyow kastaa waxa lagu heli karaa Isbaanish, Soomaali iyo Hmong oo leh qoraalka dhow. Fadlan riix fiidiypwga hoose si aad wax badan uga baratid maadada.

Haddii qoraalada ama qoraalka turjumaadda aysan si toos ah uga soo muuqan fiidiyowga, riix sanduuqa yar ee gacanta middigta hoose ee fiidiyowga “cc.” Haddii aad doorbideyso qoraalka turjumaaddaay noqoto luuqad kale, riix aaladda sawirka koobaaban ee midigta “cc” si aad u beddeshid boosaska luuqada. Fiidiyowgan waxa lagu heli karaa qoraalada Ingiriiska, Isbaanishka, Soomaaliga ama Hmong.

Horumarinta Ganacsiga

Dulmarka illaha la heli karo si loogu taageero ganacsiyada oo ay ku jiraan caawinta farsamada, amaahyada, taagerada xulashada goobta, iyo wax badan.

Ruqsadeynta Ganacsiga

Baro ganacsiyada u baahan shatiga, sida loo codsado, iyo sida loo cusbooneysiiyo shatiga.

Ansixinta Shirkad Ganacsi oo Liidata (DBE) iyo ka mid noqoshada 

Baro wax ku saabsan nidaamka shahaadada.

Garashada Dib u Eegista Horumarinta

Nidaamka Qiimeynta Hormarinnta A ilaa Z. Haddii aad dhiseysid garoon ujeeddooyin badan leh ama aad ku dareysid deyr.

Ganacsiyada Cuntada Caafimaadka leh

Ku-dhaqannada ugu wanaagsan ee cuntada loogu talogalay ganacsiga Minneapolis.

 Ganacsi la samrynta Magaalada Minneapolis

Sida loo helo fursadaha ganacsi, iyo la isaga diiwaangeliyo ganacsiga si aad u noqotid gorgortame.

 

 

Last updated Sep 22, 2020

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

CPED  ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo